Зміст, №2 (244), 2013

Фундаментальні та прикладні проблеми  Computer Science

Штучний інтелект та обробка знань

Програмна інженерія та програмні засоби

Досвід розробки та впровадження інфор-
маційних технологій

Наші автори. C. 93.