Журнал Control Systems and Computers (УСиМ)

Міжнародний науковий журнал “Control Systems and Computers” (“Системи керування та комп’ютери”) з 1972 р. по квітень 2019 р. видавався  під назвою «Управляющие системы и машины».

Засновники: Національна академія наук України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

УДК 004.8 + 004.9 + 519.7

В журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті про прикладні та теоретичні результати у сфері інформатики та інформаційних технологій, образного мислення, методів і засобів обробки знань, застосування інформаційних технологій в різних галузях людської діяльності.

НАУКОВА ТЕМАТИКА

  • Фундаментальні проблеми комп’ютерних наук
  • Інтелектуальні інформаційні технології та системи
  • Інтелектуальне керування
  • Застосування
  • Хроніка, конференції, виставки, дискусії та нові книги

ISSN Print 2706-8145, ISSN Online 2706-8153.

Періодичність видання – 1 раз на 2 місяці.

Мови видання: англійська, українська.

Передплатний індекс: 71008.

Входить до каталогу наукових видань ДАК Міністерства освіти та науки України з фізико-математичних та технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528).

З 2001 по 2005 р. журнал індексувався в базі Scopus.

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 23933-13773 ПР від 26.04.2019 р.,

КВ № 17215 – 5985 ПР від 27.10.2010 р. (2010-2019).

З 2014 по 2016 рр. був включений до РІНЦ (РІНЦ).

Key title: Control systems and computers (Online)

Abbreviated key title: Control syst. comput. (Online)