Зміст, №4 (252), 2014

Загальні питання інформатики

Фундаментальні та прикладні проблеми
Computer Science

Нові методи в інформатиці

Технічні засоби інформатики

Програмна інженерія та програмні засоби

Інформаційні технології та системи

Економіко-математичне моделювання

Проблеми інформаційної безпеки

Наші автори. C. 96.