Зміст, №1 (255), 2015

Фундаментальні та прикладні проблеми  
інформатики та інформаційних технологій

Проблеми інформаційного простору та  
інформаційної безпеки

Електронні технології навчання

Досвід розробки та впровадження

Наші автори. C. 93.