Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.043
Васянин В.А. Компьютерное моделирование распределения и маршрутизации дискретных многопродуктовых потоков в коммуникационной сети. Управляющие системы и машины. 2016. № 3. C. 43-53.

Abstract on English.

УДК 004.94

Васянін В.О., доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України, Київ, бульвар Чоколовський, 13, 03186, м. Київ, Україна, E-mail: archukr@meta.ua

Комп’ютерне моделювання  розподілу і маршрутизації дискретних  багатопродуктових потоків у комунікаційній мережі

Запропоновано комп’ютерну технологію моделювання розподілу і маршрутизації багатопродуктових потоків у комунікаційній
мережі. Сформульовано постановку і математичну модель задачі, особливості та варіанти її розв’язання. Описано демонстраційну програму і числовий приклад розподілу та маршрутизації потоків у автотранспортній мережі контейнерних перевезень.

Завантажити повний текст PDF ( російською).

Ключові слова: моделювання, комп’ютерні технології, багатопродуктові потоки кореспонденцій, комунікаційні мережі, ієрархічні структури.

Надійшла 10.03.2016