Зміст №3 (269), 2017

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.03

Ювілей Головного Редактора. С. 1-2.

Тітул, зміст. С. 3-4.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Лозинський А.П., Сімахін В.М., Урсатьєв О.А. Моделювання технологій обробки великих даних на локальній хмарній платформі. С. 6-19.

Шерман З.О. Методи побудови квадратної різницевої розмітки. C. 20-25.

Теорія систем та інтелектуальне управління

Самохвалов Ю.Я. Оцінка обґрунтованості управлінських рішень на основі нечіткої логіки. С. 26-34.

Інтелектуальні інформаційні технології та системи

Гриценко В.І., Тимашова Л.А. Інтернет Речей в структурі розумного підприємства. С. 35-43.

Технічні засоби інформатики

Яковлєв Ю.С. Про віртуалізацію робочих місць та їх компонентів при побудові комп’ютерних систем і мереж. С. 44-56.

Бабаков Р.М., Баркалов О.О. Операційна реалізація функцій виходів мікропрограмного автомата. С. 57-62.

Методи  та  засоби  обробки  даних та знань

Фефелов А.О., Литвиненко В.І., Таїф М.А., Лур’є І.А. Гібридний підхід при реконструкції генних регуляторних мереж. С. 63-72.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Волков О.Є. Інваріантний метод розв’язання динамічних конфліктів повітряних суден. С. 73-79.

Воронін А.В., Волошин І.В. Стохастична дискретна динамічна модель ліквідності банка. С. 80-85.

Неділько В.М., Семенюта М.Ф., Стратонов В.М. Обґрунтування методу вибору оптимального місця вимушеної посадки повітряного судна на водну поверхню. С. 86-92.

Наші автори. C. 95.