Управляющие системы и машины, №3, 2018, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.03.060

Shahmaliyev Mammad. Simulation Model of Infinite Perishable Queueing Inventory System with Feedback. Управляющие системы и машины. 2018. № 3. С. 60-68.

Abstract on English.

УДК 004.94

Мамед Шахмалієв, аспірант, Національна академія авіації, вул. Худу Мамедова, 38, 122, Баку, AZ1129, Азербайджан, mamed.shahmaliyev@gmail.com

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ-ЗАПАСАННЯ
З НЕСКІНЧЕННОЮ ЧЕРГОЮ ТА ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ

Вступ. Розглянуто систему обслуговування-запасання з нескінченною чергою з позитивним часом обслуговування і відгуками клієнтів. Розмір замовлень кінцевий, а довжина черги і орбіт нескінченна. Клієнти, які прибувають відповідно до потоків Пуассона, або купують товарний запас, або залишають систему. Клієнти в черзі стають нетерплячими, коли рівень запасів падає до нуля. Нетерплячі клієнти відповідно до випробування Бернуллі залишають систему приєднання до орбіти після експоненціально розподіленого випадкового часу. Якщо в інвентарі немає предметів в момент прибуття, клієнт або входить в чергу або на орбіту, або залишає систему відповідно до розподілу Бернуллі. У системі застосовується політика порядку сортування для поповнення запасів.

Мета статті. Запропоновано імітаційну модель системи обслуговування-запасання з позитивним часом обслуговування, нескінченною чергою, нескінченною орбітою і зворотним зв’язком. В системі обслуговуються заявки двох типів і використовується стратегія поповнення запасів із змінним обсягом замовлень. Час виконання замовлень є випадковою величиною з показовою функцією розподілу.

Методи. Використовується метод стохастичного моделювання для розрахунку показників продуктивності системи і пошуку її стаціонарного розподілу. Залежність показників ефективності від рівня переупорядковування проілюстровано і проаналізовано з використанням чисельних експериментів.

Результат. Розроблено відповідний тривимірний ланцюг Маркова і запропоновано алгоритм побудови її відтворювальної матриці. Отримано формули для розрахунку характеристик системи. Побудовано імітаційну модель для пошуку стаціонарного розподілу даного ланцюга Маркова.

Висновок. Шляхом чисельних експериментів вивчено залежності характеристик системи від критичного рівня запасів і від часу виконання замовлень.

Завантажити повний текст в PDF (англійською).

Ключові слова: система обслуговування-запасання, нескінченна тривимірна Марковська мережа, алгоритм моделювання, VSO-політика, чисельні експерименти.

Надійшла 27.09.2018