Управляющие системы и машины, №2, 2018, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.02.003
Семенюта М.Ф., Гришманов Д.Е. О применении грациозной разметки в MPLS-сетях. Управляющие системы и машины. 2018. № 2. С. 3-11.

Abstract on English.

УДК 519.1

М.Ф. Семенюта, канд. фіз.-мат. наук, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної акад. нац. авіац. ун-ту, м. Кропивницький, пров. Ботанічний, 12,  marina_semenyuta@ukr.net

Д.Є. Гришманов, командир повітряного судна-інспектор, Авіакомпанія Атласджет Україна, м. Кропивницький, вул. Преображенська 8, кв. 27, di-sorry@ukr.net

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРАЦІОЗНОЇ РОЗМІТКИ У MPLS-МЕРЕЖАХ

Вступ. Існують різні підходи до оптимізації процесу передачі трафіку у мережі з функціями MPLS. Наприклад, на рівні проектування мереж з технологією MPLS важливо враховувати багаторівневу структуру телекомунікаційних систем. Для багатоадресної маршрутизації актуальною є задача мінімізації максимальної завантаженості каналів зв’язку. У даній статті розглянуто задачу оптимізації процесу передачі IP-пакетів при використанні MPLS-технології.

Мета статті. Провести дослідження, яке рередбачає розробку ефективного способу пересилання пакетів, що сприяє поліпшенню показників часу життя пакета і підвищенню надійності роботи мережі.

Методи. На основі повної топологічної карти мережі, що моделюється графом G=(VE), обчислюється кістякове дерево мінімальної ваги. Для цього може бути застосований протокол OSPF, який визначає маршрут найменшої вартості в заданій метриці – мінімальна затримка. Далі активізується алгоритм граціозної розмітки, що призначає маршрутизаторам мітки, які в свою чергу породжують мітки каналів зв’язку. Приєднання або видалення учасників групи при багатоадресній маршрутизації реалізовано за використання алгоритму перенумерації вершин граціозної гусениці.

Результат. Розроблено ефективний спосіб транспортування пакетів, що сприяє поліпшенню показників часу життя пакета і підвищенню надійності роботи мережі.

Висновок. Розглянутий метод передбачає надійне транспортування пакетів для реалізації безпечної та зручної роботи віртуальних приватних мереж. Ці властивості пов’язані з використанням різних міток для кожного класу еквівалентності мережевого рівня. Результуючі дії ведуть до спрощення підрахунку числа переходів і впливають на поліпшення показників часу життя пакета та підвищують надійність роботи мережі.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: граціозна розмітка, остовне дерево, MPLSтехнологія.

Отримана 08.05.2018