Управляющие системы и машины, №5, 2016, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.05.047
Перлов Е.Ф. Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента под воздействием упругих сил.  Управляющие системы и машины. 2016. № 5. С. 47-53.

Abstract on English.

УДК 007.72; 531.395; 531.553; 621.51/54

Перлов Євгеній Федорович – к.т.н., старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Деякі аспекти динаміки перехідних процесів поворотного робочого елемента під впливом сил пружності

 Отримано математичну модель динаміки поворотного робочого елемента, який працює на високих швидкостях та з прискоренням і виконує високоточну координатну орієнтацію. Математична модель представлена диференційними рівняннями другого порядку і враховує сили тертя та пружності. Поворотний робочий елемент розглянуто як ланку системи автоматичного регулювання. 
 
Завантажити повний текст в PDF (російською).
 

Ключові слова: поворотний робочий елемент, динаміка, розгон-гальмування, диференційне рівняння, система автоматичного регулювання.

 

Надійшла 18.10.2016