Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 7

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.059

Ільїн М.І. Інформаційна технологія моніторингу забруднення атмосфери хімічно-взаємодіючими домішками з урахуванням їхніх аномальних властивостей. Управляющие системы и машины. 2017. № 4. С. 59-66.

Abstract on English.

УДК  681.513.675

Ільїн Микола Іванович, наук. співроб., Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 03056, просп. Перемоги, 37, E-mail: mykola.ilin@pti.kpi.ua

Інформаційна технологія моніторингу забруднення атмосфери хімічно-взаємодіючими домішками з урахуванням їхніх аномальних властивостей

Запропоновано інформаційну технологію моніторингу процесів забруднення атмосфери хімічно взаємодіючими домішками з урахуванням аномальних процесів самоочищення при досягненні граничної концентрації на базі гібридних високопродуктивних обчислювальних систем з використанням графічних прискорювачів архітектури Nvidia CUDA.

Завантажити повний текст PDF (українською та російською).

Ключові слова: інформаційні технології моніторингу; забруднення атмосфери; системи підтримки прийняття рішень.

Надійшла 07.03.2017