Управляющие системы и машины, №4, 2017, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04.051

Перлов Е.Ф. Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента под воздействием упругих и вязкоупругих сил. Управляющие системы и машины. 2017. № 4. С. 51-58.

Abstract on English.

УДК 007.72; 531.395; 531.553; 621.51/54

Перлов Євгеній Федорович – к.т.н., старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Деякі аспекти динаміки перехідних процесів поворотного робочого елемента під впливом пружних та в’язкопружних сил

Отримано математичну модель динаміки поворотного робочого елемента, який працює на високих швидкостях з прискоренням. Елемент виконує високоточну координатну орієнтацію. Поворотний робочий елемент розглянуто як ланку системи автоматичного регулювання.
 
Завантажити повний текст в PDF (російською).
 
Ключові слова: поворотний робочий елемент, динаміка, розгон–гальмування, диференційне рівняння, система автоматичного
регулювання.

Надійшла 11.08.2017