Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.026
Кийко В.М. Локализация и распознавание автомобильных номеров на изображениях.  Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 26-34, 40.

Abstract on English.

УДК 004.89:004.93

Кийко В.М. – к.т.н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: vkiiko@gmail.com

Локалізація і розпізнавання автомобільних номерів на зображеннях

Розглянуто нові алгоритми пошуку і розпізнавання автомобільних номерів на зображеннях. Розпізнавання номерного знаку виконується шляхом виділення особливих точок на контурах символів і обчислення модифікованої відстані Левенштейна між вхідними та еталонними ланцюжками цих точок. Подано результати експериментальної перевірки запропонованих алгоритмів.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: зображення, локалізація і розпізнавання автомобільних номерів, відстань Левенштейна, перетворення Хафа.

Надійшла 14.10.2017