Управляющие системы и машины, №6, 2017, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.06.017
Палагин А.В., Боюн В.П., Яковлев Ю.С. Интеллектуальная система памяти с секционированными модулями на ПЛИС и кольцевыми шинами.  Управляющие системы и машины. 2017. № 6. С. 17–25.

Abstract on English.

УДК.004.27; 004.25; 004.382.2

Палагін О.В. – академік НАН України, д.т.н., ел. Пошта: palagin_a@ukr.net,

Боюн В.П. – д.т.н., E-mail: vboyun@gmail.com,

Яковлєв Ю.С. – д.т.н., E-mail: yakyurlen@ukr.net

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Інтелектуальна система пам’яті з секціонованими модулями на ПЛІС та кільцевими шинами

Запропоновано оригінальну структурну схему інтелектуальної системи пам’яті з секционованими модулями на ПЛІС з инте-
фейсом PCІ-Express, та кільцевими шинами, що забезпечує масштабування та підвищення продуктивності системи у цілому
шляхом розпаралелювання і реалізації фрагментів алгоритму або підпрограм користувацького завдання одночасно декількома
або всіма секціями.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: FPGA, кільцеві шини, розділені модулі на FPGA, інтелектуальна система пам’яті.
 

Надійшла 14.12.2017