Control Systems and Computers, N4, 2021, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2021.04.003

Корольов В.Ю., Огурцов М.І., Кочубінський А.І. Ідентифікація технічних об’єктів в спеціальних мережах за принципом “свій–чужий”. Control Systems and Computers. 2021. № 4. С. 3-12.

УДК 004.056

В.Ю. КОРОЛЬОВ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України,
03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Україна,
koro1oyv@i.ua

М.І. ОГУРЦОВ, науковий співробітник, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова
НАН України, 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Україна,
maksymogurtsov@gmail.com

А.І. Кочубінський, кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова  НАН України,
03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40, Україна,
ks0610@ukr.net

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ В СПЕЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ ЗА ПРИНЦИПОМ “СВІЙ–ЧУЖИЙ”

Зростання кількості дистанційно-керованих об’єктів військової техніки потребує перегляду методів і алгоритмів державного впізнавання (ДВ), що використовуються. У роботі запропоновано новий алгоритм ДВ об’єктів та ідентифікації військовослужбовців за допомогою симетричних криптографічних алгоритмів та використання захищеного протоколу обміну інформацією, отриманої з мережі Збройних Сил України. Такий підхід дозволяє потенційно збільшити продуктивність і якість роботи системи впізнавання.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: державне впізнавання, дистанційна ідентифікація об’єктів, спеціальні мережі, свій-чужий, криптографія

Надійшла 18.05.2021