Control Systems and Computers, N4, 2020, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2020.04.044

Pidnebesna H.A., Pavlov A.V., Stepashko V.S. Ontology Application to Construct Inductive Modeling Tools with Intelligent Interface. Control Systems and Computers. 2020. № 4. pp. 44-55.

УДК 004.94

Г.А. ПІДНЕБЕСНА, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, pidnebesna@ukr.net

А.В. ПАВЛОВнаук. співр., к.т.н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, andriypavlove@gmail.com

СТЕПАШКО В.С., д.т.н., зав. від., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, stepashko@irtc.org.ua 

Онтологічний підхід до розробки інструментів індуктивного моделювання з інтелектуальним інтерфейсом

Ця стаття присвячена аналізу джерел у галузі розробки та побудови інтелектуальних користувальницьких інтерфейсів. Особлива увага приділяється представленню онтологічного підходу до побудови архітектури інтерфейсу, завдань, що виникають під час розробки, та шляхів їх вирішення. Наведено приклад побудови інтелектуального інтерфейсу користувача для програмних засобів індуктивного моделювання на основі детального аналізу структур знань у цій області.

 Завантажити повний текст! (англійською)

Ключові слова: інтелектуальний користувальницький інтерфейс; інструменти індуктивного моделювання; онтологічний підхід; метамодель домену, взаємодія людина-комп’ютер; моделювання користувачів.

  Надійшла 17.08.2020