Control Systems and Computers, N6, 2019, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2019.06.005

Летичевський О.О., Гринюк Я.В., Яковлев В.М. Алгебраїчний підхід у формалізації вразливостей в бінарному коді. Control Systems and Computers. 2019. № 6. C. 5-20.

УДК 004.05, 004.4[2+9], 004.94, 519.7

О.О. ЛЕТИЧЕВСЬКИЙ, доктор фіз.-мат. наук, зав. відділом, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 03187, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40, Україна, oleksandr.letychevskyi@garuda.ai

Я.В. ГРИНЮК, аспірант, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 03187, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40, Україна, yaroslav.hryniuk@garuda.ai

В.М. ЯКОВЛЕВ, провідний математик, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 03187, м. Київ, просп. Акад. Глушкова, 40, Україна, victoryakovlev@ukr.net

АЛГЕБРАЇЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМАЛІЗАЦІЇ
ВРАЗЛИВОСТЕЙ В БІНАРНОМУ КОДІ

Пошук вразливостей у програмному забезпеченні є на поточний час актуальним завданням та джерелом наукових викликів. Описаний у статті алгебраїчний підхід покликаний збільшити ефективність та достовірність алгоритмів пошуку. Запропоновано засоби формального опису поведінки бінарного коду та вразливостей в термінах алгебри поведінок, а також двоступеневий загальний алгоритм пошуку, описано прототип відповідної програмної системи.

Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова: вразливості програмного забезпечення, символьне моделювання, алгебраїчне зіставлення, алгебра поведінок.

Надійшла 14.11.2019