Control Systems and Computers, N5, 2019, Стаття 8

https://doi.org/10.15407/csc.2019.05.065

Бабак О.В., Суровцев І.В., Татарінов О.Е., Галімова В.М. Спосіб побудови психофізичної шкали оцінювання станів досліджуваного об’єкта. Control Systems and Computers. 2019. № 5. С. 65-78.

УДК 004.942

Бабак Олег Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу екологічних цифрових систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, пр. Акад. Глушкова, 40, 03187, м. Київ, Україна, dep175@irtc.org.ua,

Суровцев Ігор Вікторович, доктор технічних наук, завідувач відділом екологічних цифрових систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, пр. Акад. Глушкова, 40, 03187, м. Київ, Україна, igorsur52@gmail.com,

Татарінов Олексій Едуардович, науковий співробітник відділу екологічних цифрових систем Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, пр. Акад. Глушкова, 40, 03187, м. Київ, Україна, al.ed.tatarinov@gmail.com,

Галімова Валентина Михайлівна, кандидат хімічних наук, в.о. доцента кафедри аналітичної та неорганічної хімії та якості води Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України), вул. Героїв Оборони, 17, навчальний корпус № 2, кімн. 18, м. Київ, Україна, 03041, galimova2201@gmail.com

Спосіб побудови психофізичної шкали оцінювання станів досліджуваного об’єкта

Вступ. При проведенні досліджень в самих різних областях науки і техніки перед експериментаторами виникає важливе завдання скорочення числа натурних експериментів. Цю важливу задачу можна вирішити шляхом створення психофізичної шкали стану об’єкта, подібної до шкали Е. Харрінгтона, побудованої на основі закону нормального розподілу. Однак вказана обставина не дозволяє її використовувати у випадку відсутності знання у експериментатора про закон розподілу випадкових величин, які характеризують досліджуваний об’єкт.

Мета статті – створення способу побудови психофізичної шкали оцінювання станів досліджуваного об’єкта, який виключає необхідність знання закону розподілу випадкових величин, що характеризують цей об’єкт.

Методи. Для реалізації психофізичної шкали оцінювання стану об’єкта застосовується процедура, яка називається комп’ютерним пасивним (активним) уявним повним факторним експериментом  (УПФЕ). У пасивному УПФЕ, який характеризується невизначеністю і непередбачуваністю оцінки вихідного параметра, є узагальнений параметр, що визначає формальний взаємозв’язок факторів. В активному УПФЕ, який характеризується визначеністю і передбачуваністю оцінки вихідного параметра, вихідним параметром також є узагальнений параметр, що відображає неформальний взаємозв’язок факторів, який відповідає реальному функціонуванню об’єкта. Для отримання математичної моделі оцінювання як в пасивному, так і в активному МПФЕ, використовується ортогональна матриця повного факторного експерименту.

Результати. Розроблений спосіб оцінки показав достатню ефективність при обробці даних комп’ютерного експерименту. Перевагою цього способу є те, що він може бути застосований не тільки, коли вихідний параметр є випадковою величиною з нормальним законом розподілу, а й при інших законах розподілу.

Висновки.  Розроблений спосіб може бути використаний для розв’язання задач оцінювання стану самих різних об’єктів при створенні інтелектуальних систем аналізу інформації подібного роду з метою отримання нових знань.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: уявний повний факторний експеримент, функція відгуку, оцінювання, узагальнений параметр, математична модель, психофізична шкала.

Надійшла 08.10.2019