Control Systems and Computers, N5, 2019, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2019.05.048

Погорілий С.Д., Крамов А.А. Метод виявлення іменних груп в україномовних текстах. Control Systems and Computers. 2019. № 5. С. 48-59.

УДК 004.83

Погорілий С.Д., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету іменіТараса Шевченка (Київ, Україна), 03022, Київ, проспект Академіка Глушкова, 4Г, sdp@univ.net.ua,

Крамов А.А., аспірант кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна), 3022, Київ, проспект Академіка Глушкова, 4Г, artemkramovphd@knu.ua

Метод виявлення іменних груп в україномовних текстах

 Здійснено порівняльний аналіз основних автоматизованих методів пошуку іменних груп та іменованих сутностей в англомовних та україномовних текстах; обґрунтовано доцільність використання моделі UniversalDependencies. Запропоновано комплексний метод на основі аналізу деревовидної синтаксичної структури реченнята моделі виявлення іменованих сутностей. Здійснено експериментальну перевірку ефективності пропонованого методу та показано доцільність його використання для пошуку іменних груп в україномовних текстах.

Завантажити повний текст PDF (українською).

Ключові слова: обробка природної мови, іменна група, модель UniversalDependencies, модель NER, деревовидна структура речення.

Надійшла 29.10.2019