Член редколегії журналу

Погорілий Сергій Дем’янович

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6497-5056

Scopus Id 26428941500

Researcher ID: B-3666-2018

GoogleSchola

 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор техн. наук за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі, професор по кафедрі напівпровідникової електроніки

Область наукових інтересів: інформатика,схематологія паралельних алгоритмів для суперкомп’ютернихсистем, застосування генетичних алгоритмів та мереж Петрі в проектуванні таких систем

Тема докторської дисертації: «Багаторівневий структурний синтез апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем налагодження та радіовимірювань»,1993 р.

Місце роботи:Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Посада: завідувач кафедри Комп’ютерної інженерії

Освіта:Донецький політехнічний інститут, електротехнічний факультет, 1971 р.

Контактні дані: sdp77@i.ua

 Публікації в Scopus таWeb of Science (2015-2019)

  1. Pogorilyy, S., Kramov, A. Automated extraction of structured information from a variety of web pages. (Conference Paper). 2018 CEUR Workshop Proceedings 2139, с. 149-158. Volume 2139, 2018, Pages 149-158,11th International Conference of Programming UkrPROG, UkrPROG 2018; Kyiv; Ukraine; 22 May 2018 до24 May 2018; Код
  2. L. Kryvyi, S. D. Pogorilyy, M. M. Glybovets,  V. Boyko, N. Sydorova. DesigninganItInfrastructure. CyberneticsandSystemsAnalysis.November 2018, Volume 54, Issue 6, pp 977–992.
  3. Potebnia, S. Pogorilyy. Fast output sensitive approach for minimum convex hulls formation. Studies in Computational Intelligence. Recent Advances in Computational Optimization. Springer International Publishing Switzerland, 2016, vol. 655, pp. 1-20.
  4. D. Pogorilyy, M.S. Slynko, Y.I. Rustamov. ResearchanddevelopmentofJohnson’salgorithmParallelschemesin GPGPU technology. TWMS J. Pure Appl. Math., V.8, N.1, 2017, pp.12-21.