Заступник головного редактора

Палагін Олександр Васильович

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3223-1391

Scopus ID  6701857667

Google ScholarWikipedia.

Профіль науковця на порталі НБУВ: ID: 125.81.90 

Науковий ступінь, вчене звання: доктор техн. наук за спеціальністю 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі, професор, академік НАН України

Область наукових інтересів: інформатизація наукових досліджень, проектування реконфігурованих комп’ютерних систем, архітектура знання-орієнтовних онтолого-керованих систем

Тема кандидатської дисертації: «Разработка  и исследование принципов построения и расчета цифровых специализированных устройств, работающих по заданным алгоритмам», 1969.

Тема докторської дисертації: «Архитектурно-структурная организация и формализованное проектирование микроЭВМ», 1979.

Місце роботи: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Посада: заступник директора з наукової роботи

Освіта: Київський ордена Леніна політехнічний інститут, математичні та обчислювально-розв’язувальні прилади та пристрої, 1961 р.

Контактні дані: palagin_a@ukr.net; +38 (044)-526-33-48.

Публікації в Scopus та Web of Science (2015-2019)

  1. Palagin A.V. Ontology conception of transdisciplinary scientific research “Электронное моделирование” том 38, №5, 2016, с. 3-10.
  2. Palagin A.V., Opanasenko V.N., Kryvyi S.L. Resource and Energy Optimization Oriented Development of FPGA-Based Adaptive Logical Networks for Classification Problem. In book: Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation, Vol. 105. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing, 195-218 (2017), DOI: DOI 10.1007/978-3-319-55595-9-10
  3. Palagin A.V., Velychko V.Yu., Malakhov K.S., Shchurov O.S. Research and development workstation environment: the newclass of current research information systems. Problems in Programming , -Scientific,- 2018, -N 2-3, P.255-269.