Зміст, №5 (271), 2017

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.05

Тітул, зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми інформатики та інформаційних технологій

Палагін О.В., Боюн В.П., Яковлєв Ю.С. Проблеми створення комп’ютерних систем із застосуванням наноелементної бази. C. 3-15.

Нові методи в інформатиці

Рицар Б.Є. Простий метод мінімізації кількості змінних у повних і неповних логікових функціях. Ч. 2. C. 16-24.

Методи та засоби обробки даних та знань

Бабічев С.А. Технологія вейвлет-фільтрації профілів експресій генів з метою видалення фонового шуму. C. 25-42.

Фефелов А.О., Литвиненко В.І., Таїф М.А., Лур’є І.А. Параметрична ідентифікація S-системи з використанням модифікованого алгоритму клонального відбору. C. 43-53.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Мельников С.В., Волков О.Є., Коршунов М.В., Грищенко Ю.Ю. Застосування безпілотних літальних систем як мобільних комплексів радіозв’язку. C.  54-61.

Волошенюк Д.О., Павлова С.В. Керування посадкою літаків за умов підвищення інтенсивності повітряного руху. C 62-74.

Комар М.М. Вдосконалення концепції відмовостійкого керування повітряним судном. C. 75-85.

Малишко С.О. Інформаційна технологія аналізу медіапростору на основі системи NEWSCAPE. C. 86-92.

Наші автори. C. 93