Control Systems and Computers, N5, 2019, Стаття 4

https://doi.org/10.15407/csc.2019.05.029

Глибовець А.М., Моголівський В.О. Аналіз систем підтримки розумного будинку. Control Systems and Computers. 2019. № 5. С. 29-38.

УДК 004.896

Глибовець Андрій Миколайович, доктор. техн. наук, доцент кафедри мережних технологій Національний університет «Києво-Могилянська академія», andriy@glybovets.com.ua

Моголівський Віталій Олегович, Backend розробник, Piano, mogolivskiy@gmail.com

Аналіз систем підтримки розумного будинку

Вступ. Кількість пристроїв в світі Інтернету речей збільшується надзвичайно швидко, тому налагодження взаємодії між ними стає все більш складним завданням і створення універсальних SaaS платформ для підтримки систем розумного будинку є актуальним та важливим завданням. На ринку конкурує кілька компаній: Google, Amazon і Apple. Однак нікому з них за останні п’ять років активного розвитку галузі не вдалося завоювати лідерство на цьому новому для всіх ринку. Тому відповідь на питання, яким має бути розумний будинок, ще не дано, а значить, тема, якою має бать програмна платформа управління розумним будинком, є актуальною.

Метою статті є проаналізувати завдання, які повинна вирішувати програмна платформа управління розумним будинком з метою розробки такої платформи.

Результати. Розробляється платформа, яка повинна поєднувати переваги SaaS і PaaS сервісів, спрямованих на збільшення прибутку від підписок на різні блоки функціоналу з управління будинком і від співпраці з виробниками пристроїв в ролі PaaS. Вона повинна оптимізувати інтеграції «хмара-пристрій» і «хмара-хмара» та реалізовувати API для настройки інтеграції з протоколу http і управління пристроями за протоколом MQTT.

Нова платформа має надавати зручні можливості для побудови інтерфейсу управління будинком у вигляді веб-додатків або мобільного додатка з можливістю підтримки декількох будинків одного користувача, доступним управлінням голосом та жестами. Повинен бути ефективно реалізований модуль підтримки прийняття простих рішень, підсистеми збору та демонстрації статистичної та аналітичної інформації.

Модель роботи платформи повинен бути схожою на моделі AppleAppStore або GooglePlayMarket з орієнтацією на окремий розумний пристрій або розумний будинок в цілому.

Висновки. Проведено аналіз програмних систем підтримки розумного будинку (Cloud MQTT, Miotta, GoogleSmartHome), які є лідерами серед існуючих напрямків у розробників відповідного програмного забезпечення. Він свідчить про відсутність прийнятного інтегрального рішення у вигляді платформи, що об’єднала б SaaS і PaaS сервіси, спрямовані на задоволення потреб інтересів жителів розумного будинку як кінцевих споживачів, так і розробників пристроїв, що забезпечують функціонування різних систем розумного будинку. Тому необхідно розробити таку платформу.

 Завантажити повний текст  PDF (українською).

Ключові слова: інтернет речей, розумний будинок, SaaS системи, PaaS, CloudMQTT, Miotta, GoogleSmartHome, Muzzley.

  Надійшла 25.06.2019