Зміст, №4 (282), 2019

https://doi.org/10.15407/csc.2019.04

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми
Computer Science

Rytsar B.Ye. A New Method for Symmetry Recognition in Boolean Functions Based on the Set-Theoretical Logic Differentiation. I. С. 3-13.

Інтелектуальні інформаційні
технології та системи         

Мейтус В.Ю., Морозова Г., Таран Л., Козлова В., Майданюк Н. Кіберфізичні системи як основа інтелектуалізації «розумних» підприємств. С. 14-26.

Ivashchenko M., Okhrymchuk D., Lyushenko L. Integer Norm for Difference Assessment of the Frame Elements Considering the White Balance. C. 27-34.

Суровцев І.В., Бабак О.В., Галімова В.М. Методи оцінювання ступеня забруднення важкими металами ґрунтів при точному землеробстві. C. 35-41.

Застосування  

Lysetskyi Yu.M., Seredovich Ye.P. Software-Defined Storages as a Tool of Lowering IT Infrastructure Costs. C. 42-48.

Пезенцалі Г.О., Коваленко О.С., Маресова Т.А., Ненашева Л.В. Дослідницький пошук стандартів ISO для інформаційного забезпечення обігу лікарських засобів. C. 49-61.

Tutova O.V., Savchenko Ye.A. Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. II. С. 62-74.

Наші автори. C. 75-76.

Інструкція для авторів. С. 77-80.