Зміст, №4 (282), 2019

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні проблеми
Computer Science

Rytsar B.Ye. A New Method for Symmetry Recognition in Boolean Functions Based on the Set-Theoretical Logic Differentiation. I. С. 3-14.

Інтелектуальні інформаційні
технології та системи         

Мейтус В.Ю., Морозова Г., Таран Л., Козлова В., Майданюк Н. Киберфізичні системи як основа інтелектуалізації «розумних» підприємств. С.

Ivashchenko M., Okhrymchuk D., Lyushenko L. Integer Norm for Difference Assessment of the Frame Elements Considering the White Balance. C. 

Суровцев І.В., Бабак О.В., Галімова В.М. Методи оцінювання ступеня забруднення важкими металами ґрунтів при точному землеробстві. C. 

Застосування  

Lysetskyi Yu.M., Seredovich Ye.P. Software-Defined Storages as a Tool of Lowering IT Infrastructure Costs. C. 

Пезенцалі Г.О., Коваленко О.С., Маресова Т.А., Ненашева Л.В. Дослідницький пошук стандартів ISO для інформаційного забезпечення обігу лікарських засобів. C. 

Tutova O.V., Savchenko Ye.A. Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. II. С. 70-78.

Наші автори. C.