Control Systems and Computers, N3, 2019, Стаття 7

https://doi.org/10.15407/csc.2019.03.070
Tutova O.V., Savchenko Ye.A. Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. I. Control Systems and Computers. 2019. № 3. С. 70-78.

УДК 364.2:331

О.В. Тутова, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
olenatutova@gmail.com

Є.А. Савченко, кандидат техічних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України,
просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
Savchenko_e@meta.ua

УКРАЇНА У РЕЙТИНГУ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. I

Вступ. Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) — це комплексний, універсальний і загальновизнаний показник, що характеризує досягнення країни з точки зору розвитку ІКТ. Він розраховується Міжнародним союзом електрозв’язку. Цей індекс обраний такими країнами як Казахстан і Росія одним з контрольних для дослідження розвитку ІКТ у цих країнах. Оскільки ці країни досягли значного успіху у розвитку ІКТ за останні роки, то необхідно вивчати їхні підходи до вимірювання змін у цій сфері.

Мета статті. Для оцінювання рівня розвитку і прогресу України у розвитку ІКТ порівняно з іншими країнами Східної Європи і СНГ проведено дослідження того, як Україна змінювала свою позицію у рейтингу, розробленому на основі індексу розвитку ІКТ, у період з 2002 по 2017 рр. Також метою статті є дослідження шляхів для скорочення цифрового розриву, тобто різниці у рівні розвитку ІКТ, яка виникла між Україною та іншими країнами регіону, а також вивчення потенціалу подальшого розвитку ІКТ в Україні і ступеня, у якому Україна може скористатися ними для економічного зростання, виходячи з наявних інфраструктурних, технологічних і людських ресурсів.

Методи. Системний підхід, аналіз.

Результати. Проведено аналіз прогресу України у рейтингу, складеному на основі індексу розвитку ІКТ, у порівнянні з іншими країнами регіону, проведене дослідження динаміки підіндексів індексу розвитку ІКТ та їх компонентів у 2002–2017 рр., основні характеристики рівня розвитку ІКТ в Україні на 2016 рік, телекомунікаційного ринку України у 2014–2016 рр., а також проведено дослідження зв’язку між ВНД та індексом розвитку ІКТ.

Висновки. Результати цього дослідження показують, що починаючи з самого початку досліджуваного періоду, прогрес України у розвитку ІКТ був дуже повільним у порівнянні з іншими країнами регіону. Україна відстала від середнього рівня по регіону СНД майже за усіма показниками. В останні роки з’явилися позитивні тенденції, зокрема була запроваджена технологія 4G, збільшується кількість користувачів широкосмугового доступу, який є основним чинником зростання телекомунікаційного ринку. Однак для швидкого скорочення цифрового розриву, що виник між Україною та її сусідами, потрібно ще докласти чимало зусиль.

Завантажити повний текст PDF (англійською ).

Ключові слова: індекс розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, цифровий розрив, показники глобального розвитку, цифровий порядок денний України.

Надійшла 14.02.2019