Control Systems and Computers, N3, 2019, Стаття 6

https://doi.org/10.15407/csc.2019.03.060
Ходаковський М.І., Будник М.М., Кобзар Т.А., Крячок Т.В. Використання мультисенсорного газоаналізатора для тестування складу повітря при диханні людини. Control Systems and Computers. 2019. № 3. pp. 60-69.

УДК 578.01+681.7.08

М.І. ХОДАКОВСЬКИЙ, канд. техн. наук, ст. наук. співроб., відділ сенсорних пристроїв, систем і технологій безконтактної діагностики, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
nhodak@ukr.net

М.М. БУДНИК, д-р техн. наук, гол. наук. співроб., відділ сенсорних пристроїв, систем і технологій безконтактної діагностики,  Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна,
budnyk@meta.ua

Т.А. КОБЗАР, канд. мед. наук, ст. наук. співроб., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, kobzarta@ukr.net

Т.В. КРЯЧОК, мол. наук. співроб., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, kondratyktanya@gmail.com

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОГО
ГАЗОАНАЛІЗАТОРА ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ
СКЛАДУ ПОВІТРЯ ПРИ ДИХАННІ ЛЮДИНИ

Розроблено методику неінвазивного визначення коефіцієнта газообміну за допомогою мультисенсорного газоаналізатора. Розглянуто особливості вимірювання складових газової суміші, яка видихається людиною та показано метод розрахунку показників стану дихальної системи при вимірах для своєчасного виявлення відхилень в системі газообміну.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова мультисенсорний газоаналізатор, коефіцієнт газообміну, аналіз газової суміші видиху людини, показники дихання людини.

Надійшла 30.03.2019