Control Systems and Computers, N3, 2019, Стаття 5

https://doi.org/10.15407/csc.2019.03.052
Bulgakova O.S., Kudriavtsev A.V., Zosimov V.V., Pozdeev V.O. Algorithmic modifications in procedural generation systems. Control Systems and Computers. 2019. № 3. pp. 52-59.

УДК 3.721;004.03142

О.С. Булгакова, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і прикладної математики, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського,
вул. Нікольська, кв. 24, 54030, м. Миколаїв, Україна,
sashabulgakova2@gmail.com

А.В. Кудрявцев, магістр спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна, extosis.vt@gmail.com

В.В. Зосімов, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики,
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв, Україна, zosimovvv@gmail.com

В.О. Поздєєв, доктор фізико-математичних наук, зав . кафедрою комп’ютерних наук і прикладної  математики, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, вул. Нікольська, кв . 24, 54030, м . Миколаїв, Україна, pozdeevval@gmail .com

АЛГОРИТМІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ  В СИСТЕМАХ ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ

Вступ. Процедурна генерація незамінна для створення штучних хмар, гір, поверхні моря тощо. Саме тому нинішніми досліженнями є алгоритми генерації тривимірних структур для роботи з ними. На відміну від того, коли дизайнер вручну визначає кожен об’єкт і всі параметри створеного контенту, під
час процедурного генерування результат може бути дещо непередбачуваним і може генерувати різний вміст при кожному запуску . однією з переваг процедурної генерації є зниження витрат на розробку різних комерційних продуктів.
Процедурна генерація може бути використана для отримання різного цифрового контенту або для створення елемента в об’єкті, який довго і складно робити вручну.

Мета статті — представлення модифікованого алгоритму Diamond Square, в результаті роботи якого можна отримати тривимірну карту фрактальної поверхні.

Методи. У середовищі Unity була створена демонстрація для побудови ігрових рівнів, яка дозволяє будувати карти на основі модифікованого алгоритму Diamond Square. В результаті своєї роботи отримаємо 3-мірну карту фрактальної поверхні, яка може бути використана у майбутніх проектах.
Вихідна програма служить для демонстрації роботи алгоритму і ґрунтується на трьох сценаріях: модифікованому алгоритмі Diamond Square, допоміжних алгоритмах обробки і сценаріїв камери.

Результати. В статті представлено модифікований алгоритм Diamond Square, в результаті роботи якого отримуємо тривимірну карту фрактальної поверхні. Результат використання модифікованого алгоритму показано на
прикладі побудови ландшафтної конструкції.

Висновки. Запропонований метод візуалізації процедурної генерації на основі модифікованого алгоритму Diamond Square з використанням вокселей дозволяє створювати рельєфні структури (печери, каньйони, кар’єри), які неможливо створити за допомогою звичайної карти висот.

Завантажити повний текст PDF (англійською ).

Ключові слова: процедурна генерація, 3D, алгоритм Diamond Square, 3-вимірна карта, комп`ютерна графіка, ігрові системи.

Надійшла 24.03.2019