Control Systems and Computers, N3, 2019, Стаття 3

https://doi.org/10.15407/csc.2019.03.023
Палагін О.В., Петренко М.Г. Про деякі особливості побудови онтологічних моделей предметних областей. Control Systems and Computers. 2019. № 3. C. 23-37.

УДК 004.318

О.В. ПАЛАГІН, академік НАНУ, доктор технічних наук, професор, зам. директора, Інститут кібернетики  ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, palagin_a@ukr.net

М.Г. ПЕТРЕНКО, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут кібернетики  ім. В.М. Глушкова НАН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, petrng@ukr.net

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ
ОНТОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНИХ ОБЛАСТЕЙ

Розглянуто особливості різних моделей побудови онтологій предметних областей. Виконано їх порівняльний аналіз і показано, що перспективним напрямком є побудова веб-онтологій в середовищіProtйgй. Наведено приклад розробки такої онтології в інтегрованому середовищі онторедактора Protege, механізму міркувань Pellet і SPARQL-процесора з відповідними до неї запитами.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: дескрипційна логіка, онтологія, модель онтології, концептуалізація, онтограф,Protege.

Надійшла 11.07.2019