Control Systems and Computers, N3, 2019, Стаття 1

https://doi.org/10.15407/csc.2019.03.003

Тимофієва Н.К. Про деякі підходи до оцінки оптимального розв’язку задач комбінаторної оптимізації. Control Systems and Computers. 2019. № 3. C. 3-14.

УДК 519.816

Тимофієва  Надія Костянтинівна, д.т.н., пров.н.с., 
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail: tymnad@gmail.com

Про деякі підходи до оцінки оптимального розв’язку задач комбінаторної оптимізації

У комбінаторній оптимізації вхідні дані, за якими оцінюється результат розв’язку задачі, є випадковими величинами, які мають безладну структуру. Для оцінки результатів використовуються різні методи аналізу даних, а саме: кореляційні методи та такі, які ґрунтуються на розпізнаванні структури вхідної інформації.

Завантажити повний текст PDF (українською ).

Ключові слова: комбінаторна оптимізація, кореляційний підхід оцінки результату, розпізнавання структури вхідної
інформації, комбінаторна конфігурація, цільова функція.

Надійшла 27.02.2019