Зміст № 3 (281), 2019

https://doi.org/10.15407/csc.2019.03

Control Systems and Computers, N 3 (281), 2019

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Тимофієва Н.К. Про деякі підходи до оцінки оптимального розв’язку задач комбінаторної оптимізації. С. 3-14.

Semeniuta M.F., Sherman Z.O. On New Properties of Graphs with Magic Type LabelingС. 15-22.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Палагін О.В., Петренко М.Г. Про деякі особливості побудови онтологічних моделей предметних областей. С. 23-37.

Stepashko V.S., Yefimenko S.M., Pavlov A.V. Recurrent-and-Parallel GMDH Algorithms for High-Performance Computing. С. 38-51.

Застосування 

Bulgakova O.S., Kudriavtsev A.V., Zosimov V.V., Pozdeev V.O. Algorithmic modifications in procedural generation systems. С. 52-59.

Ходаковський М.І., Будник М.М., Кобзар Т.А., Крячок Т.В. Використання мультисенсорного газоаналізатора для тестування складу повітря при диханні людини. С. 60-69.

Tutova O.V., Savchenko Ye.A. Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. I. С. 70-78.

Наші автори. C. 79-80.