Зміст № 3 (281), 2019

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Тимофієва Н.К. Про деякі підходи до оцінки оптимального розв’язку задач комбінаторної оптимізації. С. 3-10.

Semeniuta M.F., Sherman Z.O. On New Properties of Graphs with Magic Type LabelingС. 11.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системии

Палагін О.В., Петренко М.Г. Про деякі особливості побудови онтологічних моделей предметних областей. С. 

Stepashko V.S., Yefimenko S.N., Pavlov A.V. Recurrent-and-Parallel GMDH Algorithms for High-Performance Computing. С. 

Застосування (досвід розробки та
впровадження інформаційних технологій)   

Bulgakova A.S., Kudriavtsev A.V., Zosimov V.V., Pozdeev V.A. Algorithmic modifications in procedural generation systems. С.

Ходаковський М.І., Будник М.М., Кобзар Т.А., Крячок Т.В. Використання мультисенсорного газоаналізатора для тестування складу повітря при диханні людини. С. 

Tutova E.V. Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. С. 

Наші автори. C. 

Інструкція для авторів. C.