Управляющие системы и машины, №2, 2019, стаття 6

https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.070

Ходякова Г.В., Поздеев В.А., Ходякова Н.В. О тенденциях развития инфраструктуры создания и использования программных продуктов. Управляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 70–79.

Abstract on English.

УДК  004.4

 Г.В. Ходякова, канд. пед. наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і прикладної математики, Миколаївський національний ун-т  імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 11, кв. 7, khodiakovagalina@gmail.com

В.О. Поздєєв, д-р физ.-мат. наук, зав. кафедрою комп’ютерних наук і прикладної математики, Миколаївський національний ун-т імені В.О. Сухомлинського, Миколаїв, вул. Нікольська, кв. 24, 54030, pozdeevval@gmail.com

Н.В. Ходякова, ведучий розробник, Ray Sono AG,
Брудерхофштрассе 3, 81371, Мюнхен, Німеччина,
Nathalie.mk.ua@gmail.com

АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ РОЗРОБКИ І РОЗГОРТАННЯ ПРОГРАМНИХ ДОДАТКІВ

Вступ. В процесі створення додатків середовище розробки майже завжди значно відрізняється від оточення, в якому створений додаток реально буде працювати. Ця проблема вирішується через створення незалежності програми від середовища виконання.

Мета статті. Аналіз технологій організації інфраструктури для створення і розгортання програмних додатків та їх класифікація.

Методи. У статті проводиться огляд різних технологій для вирішення завдань створення незалежності програми від середовища виконання з тим, щоб повністю абстрагувати функції адміністрування. У цьому напрямку розвивається інфраструктура створення і використання програмних продуктів.

Результати. Описано засоби і технології, що забезпечують сумісність середовища розробки та запуску додатків, а також, в якому напрямку останнім часом розвивається інфраструктура створення та розгортання програмних додатків. Це контейнерні технології, платформи для розгортання додатків, оркестровщик контейнерів. Розглянуті технології ми класифікували за рівнем абстрагування від інфраструктури, доступної розробникам. Наводиться також приклад практичної реалізації на комп’ютері процесу установки Docker і два варіанта створення Docker-контейнерів.

Висновки.  Детальний опис інших розроблюваних різними корпораціями програмних продуктів, що підтримують названі технології, порівняльний аналіз їх функціональних можливостей і популярність у розробників і системних адміністраторів може стати предметом окремого дослідження.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключовi слова:  середовище розробки, віртуальні машини, Docker-контейнери, платформи для розгортання додатків,
оркестровщик контейнерів, мікросервіси.

Надійшла 24.03.2019