Управляющие системы и машины, №2, 2019, стаття 3

https://doi.org/10.15407/usim.2019.02.025
Стеценко І.В., Талько Ю.С. Методи стиснення моделей в глибинному навчанні на основі методу вчителя-студента.  Управляющие системы и машины. 2019. № 2. С. 25–31.

Abstract on English.

УДК 004.023

І.В. СТЕЦЕНКО, доктор. техн. наук, професор. кафедра автомат. систем обробки інформації та управління, Національний техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна, stiv.inna@gmail.com

Ю.С. ТАЛЬКО, студент кафедри автомат. систем обробки інформації та управління, Національний техн. ун-т України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, (НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»), просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна, talko.yura@gmail.com

МЕТОДИ СТИСНЕННЯ МОДЕЛЕЙ В ГЛИБИННОМУ НАВЧАННІ НА ОСНОВІ МЕТОДУ СТУДЕНТА-ВЧИТЕЛЯ

Запропонований метод стиснення моделей на основі імітації навчання від декількох вчителів надає можливість зменшити кількість помилок у порівнянні зі звичайним підходом студента-вчителя.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: нейромережі, модель, глибинне навчання, дистиляція знань, гаусів шум.

Надійшла 24.01.2019