Управляющие системы и машины, №1, 2019, стаття 8

https://doi.org/10.15407/usim.2019.01.076
Рибачок Н.А. Моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері з використанням Web Workers. Управляющие системы и машины. 2019. № 1. С. 76-87.

Abstract on English.

УДК 004.414.23

Н.А. Рибачок, канд. техн. наук, старший викладач, кафедра програмного забезпечення та компютерних систем факультету прикладної математики,  Нац. техн. ун-т україни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна,  rybachok@pzks.fpm.kpi.ua

Моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері з використанням Web Workers

Шляхом моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері із WebWorkers встановлено
взаємозв’язок способів реалізації операцій серверу та властивостей системи браузерних волонтерських обчислень.
Описано два набори реалізацій операцій серверу: один дає найшвидші обчислення, інший — мінімізує проблеми цих
систем. Сформульовано список функцій системи, наявність яких необхідна для вирішення проблем волонтерів. Для вирішення задачі зручного керування системою наведено список функцій, необхідних адміністратору.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: Web Workers, волонтерські обчислення, волонтерські обчислення у браузері, моделювання поведінки
системи.

Надійшла 19 .03 .2019