Управляющие системы и машины, №1, 2019, стаття 9

https://doi.org/10.15407/usim.2019.01.088
Суровцев И.В., Бабак О.В. Классификация загрязнения участков почвы тяжелыми металлами по результатам компьютерного эксперимента. Управляющие системы и машины. 2019. № 1. С. 88-94.

Abstract on English.

УДК 004.942

І.В. СУРОВЦЕВ, доктор техн. наук, ст. науковий співробітник, відділ екологічних цифрових систем, Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep175@irtc.org.ua; igorsur52@gmail.com

О.В. БАБАК, канд. техн. наук, ст. науковий співробітник, відділ екологічних цифрових систем, Міжнародний науко-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та
МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, dep175@irtc.org.ua; babak@irtc.org.ua

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДІЛЯНОК ГРУНТУ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Вступ. На сучасному етапі розробки прецизійних технологій у виробництві рослинницької продукції починає помітну роль грати точне землеробство. Цей прогресивний напрямок у розвитку землеробства пов’язаний з методами і засобами інформаційного забезпечення, в тому числі з процедурами отримання та інтерпретації даних наземного, а також дистанційного зондування Землі. В даний час особливу стурбованість викликає зростання забруднення об’єктів навколишнього середовища важкими металами (ВМ). Зазначена обставина викликає необхідність наземного зондування забруднених ВМ ділянок ґрунту, при якому потрібно рішення задачі їх класифікації.

Мета статті – використовуючи комп’ютерний експеримент, розробити принцип класифікації результатів вимірювання концентрації ВМ на ділянках розбивки досліджуваної області забруднення ґрунту, а також підхід до формальної оцінці цих результатів.

Методи. Розроблено алгоритм вирішення задачі класифікації на основі подання вибірки даних в якості одного класу поділюваного на два підкласи.

Результати. Ефективність підходу і алгоритм вирішення задачі класифікації забруднення ділянок ґрунту ВМ підтверджується комп’ютерним експериментом.

Висновки. Запропонований підхід і алгоритм вирішення задачі класифікації забруднення ВМ ділянок ґрунту може бути використаний при наземному зондуванні області ґрунту.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова:  точне землеробство,  важкі  метали, класифікація, забруднені ділянки ґрунту.

Надійшла 23.03.19