Управляющие системы и машины, №1, 2019, стаття 1

https://doi.org/10.15407/usim.2019.01.003

Горбулін В.П., Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В. Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів із динамічними депо.  Управляющие системы и машины. 2019. № 1. С. 1-10.

Abstract on English.

УДК 519.8

В.П. Горбулін, д-р техн. наук, проф., академік НАН україни,
віце-президент НаН україни, директор Національного інституту стратегічних досліджень, вул. Володимирська, 54, Київ-30, 01601, Україна, horbulin@nas.gov.ua,

Л.Ф. Гуляницький, д-р техн. наук, проф., ст. науковий співробітник, зав. відділом, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН україни, просп. академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, leonhul.icyb@gmail.com,

І.В. Сергієнко, д-р фіз.-мат. наук, проф., академік НАН України, директор, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН україни, просп. академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна, incyb@incyb.kiev.ua

ПОСТАНОВКА ТА МАТЕМАТИЧІ МОДЕЛІ ПРОБЛЕМ ОПТИМІЗАЦІІ МАРШРУТІВ ЛЕТАЛЬНИХ АППАРАТOВ З
ДИНАМІЧНИМ ДЕПО

Аналізуються проблеми оптимізації маршрутів групи безпілотних літальних апаратів, що діють як команда, перед якою поставлено завдання обстежити або обслужити кілька об’єктів. Вперше розглянуто випадок, коли ці апарати починають і завершують свій маршрут на борту літака-носія. Запропоновано математичну модель однієї з таких проблем і підходи до розв’язування, орієнтовані на застосування методів локального пошуку.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: безпілотні літальні апарати, оптимізація маршрутів, динамічні депо, математична модель,
комбінаторна оптимізація.

Надійшла 27.11.18