Зміст № 1 (279), 2019

https://doi.org/10.15407/usim.2019.01

Тітул

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Горбулін В.П., Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В. Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів із динамічними депо. C. 3-10.

Файнзильберг Л.С. Модифицированный метод оптимальной остановки в задаче последовательного анализа альтернатив. C. 11-21.

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Руденко О.Г., Бессонов А.А. Регуляризованный алгоритм обучения адалины в задаче оценивания нестационарных параметров. C. 22-30.

Зосімов В.В. Побудова загальної структури корпоративних веб-додатків. C. 31-40.

Бобровник Е.А., Духновськая К.К., Пирог М.В. Тематическая классификация украиноязычных текстов, трудности ее внедрения. C. 41-51.

Методи та засоби обробки даних

Урсатьев А.А. Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Netezza. C. 52-67.

Проблеми інформаційної безпеки

Лисецкий Ю.М. Комплексная информационная безопасность корпоративных информационных систем. C. 68-75.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Рибачок Н.А. Моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері з використанням Web Workers. C. 76-87.

Суровцев И.В., Бабак О.В. Классификация загрязнения участков почвы тяжелыми металлами по результатам компьютерного эксперимента. C. 88-94.

Наші автори. C. 95-96.