Зміст № 1 (279), 2019

DOI:

Тітул.

Зміст. С. 1-2.

Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Горбулін В.П., Гуляницький Л.Ф., Сергієнко І.В. Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів із динамічними депо. C. 

Тимофієва Н.К. Про деякі підходи до оцінки оптимального розв’язку задач комбінаторної оптимізації. C. 

Файнзильберг Л.С. Модифицированный метод оптимальной остановки в задаче последовательного анализа альтернатив. C. 

Інтеллектуальні інформаційні
технології та системи

Руденко О.Г., Бессонов А.А. Об одном алгоритме обучения адалины в задаче оценивания нестационарных параметров. C. 

Зосімов В.В. Побудова загальної структури корпоративних веб-додатків. C. 

Бобровник Е.А., Духновськая К.К., Пирог М.В. Тематическая классификация украиноязычных текстов, трудности ее внедрения. C.

Методы и средства обработки данных

Урсатьев А.А. Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Netezza

Проблеми інформаційної безпеки

Лисецкий Ю.М. Комплексная информационная безопасность корпоративных информационных систем. C.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Рибачок Н.А. Моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері з використанням Web Workers. C.

Наші автори. C.