Зміст, №4 (270), 2017

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2017.04

Тітул, зміст

 Фундаментальні та прикладні проблеми Computer Science

Гриценко В.І., Урсат’єв О.А. Великі Дані та інструментарій для аналітики. С. 3-14.

Образне мислення

Тимашова Л.А., Лещенко В.А., Морозова А.І., Таран Л.Ю. Побудова інтелектуальної системи управління з використанням образного мислення. С. 15-23.

Теорія систем та інтелектуальне управління

Комнацька М.М., Бондаренко Д.П. Синтез інтелектуальної системи керування польотом безпілотного літального апарату з використанням адаптивної нейро-нечіткої моделі. С. 24-31.

Нові методи в інформатиці

Рицар Б.Є. Простий метод мінімізації кількості змінних у повних і неповних логічних функціях. Ч. 1. С. 32-42.

Технічні засоби інформатики

Баркалов О.О., Тітаренко Л.О., Візор Я.Є., Матвієнко О.В. Зменшення апаратурних витрат у суміщених автоматах. С. 43-50.

Перлов Є.Ф. Деякі аспекти динаміки перехідних процесів поворотного робочого елемента під впливом пружних та в’язкопружних сил. С. 51-58.

Програмна інженерія та програмні засоби

Ільїн М.І. Інформаційна технологія моніторингу забруднення атмосфери хімічно-взаємодіючими домішками з урахуванням їхніх аномальних властивостей. С. 59-66.

Методи та засоби обробки даних та знань

Фефелов А.О., Литвиненко В.І., Таїф М.А., Вороненко М.О. Об’єктно-орієнтована архітектура інформаційної системи реконструкції генних регуляторних мереж. С. 67-75, 82.

Електронні системи навчання

Антонюк Я.М., Прус Т.М. Технологічні аспекти підготовки учбового контенту для підтримки масового неперервного навчання. С. 76-82.

Застосування (досвід розробки та впровадження інформаційних технологій)

Павлова С.В., Волков О.Є. Конфліктна взаємодія повітряних суден при запобіганні загроз зіткнення. С. 83-91.

Наші автори. С. 92.