До 100-річчя з дня народження Президента Національної академії наук України академіка Бориса Євгеновича Патона

27 листопада 2018 р. виповнилось 100 років Борису Євгеновичу Патону, видатному вченому у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952 р.); Президенту НАН України (з 1962 р.), першому Герою України; директору Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України (з 1953 р.); генеральному директору Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986 р.); президенту Міжнародної асоціації академій наук (з 1993); члену Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України (з березня 1996 р.); голові Комітету з Державної премії України в галузі науки і техніки (з грудня 1996 р.); члену Державної комісії з питань реформування, розвитку Збройних сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки (з березня 2003 р.); першому заступнику голови Національної ради зі сталого розвитку України (з травня 2003 р.).

Б.Є. Патон в 1941 році закінчив Київський політехнічний інститут за фахом інженер-електрик та згодом захистив кандидатську дисертацію на тему «Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сваривании под флюсом» (1945 р.) та докторську дисертацію — «Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование» (1952 р.).

 Фундаментальні дослідження Б.Є. Патона та його учнів в галузі взаємодії зварювальних джерел нагріву з розплавленим металом стали основою створення нової галузі металургії — спеціальної електрометалургії. Академік Б.Є. Патон першим почав і розвинув дослідження з використання зварювальних процесів в космічних технологіях, які було успішно застосовано космонавтами під час орбітальних польотів і за умов відкритого космосу. Він запропонував і очолив масштабні дослідження щодо використання зварювальних технологій в лікувально-хірургічній практиці.

З лютого 1962 р. Бориса Євгеновича обрано Президентом Національної академії наук України, яку він очолює уже 57-й рік.

За ці роки Академія невпинно розвивалась: створювались новi вiддiлення, iнститути, науково-технiчнi комплекси, iнженернi центри, лабораторiї, розширювалась дослiдно-конструкторська i виробнича база. Під керівництвом Патона установа почала співпрацювати з підприємствами народного господарства та військово-оборонного комплексу, що прискорило розвиток як економіки, так і науки в цілому, особливо технічної галузі. Борис Євгенович ініціював створення великих комплексних науково-технічних програм в інтересах окремих галузей промисловості, транспорту, зв’язку та сільського господарства.

Академiя й сьогодні працює та розвивається завдяки величезному авторитету, творчим i органiзаторським зусиллям її багатолiтнього лiдера. Кiлькiсть iнститутiв за останнiй час не тiльки не зменшилася, а й навiть зросла. В Академiю приїздять вивчати її досвiд, зокрема щодо поєднання фундаментальних i прикладних дослiджень.

Борис Євгенович Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більш як 1200 публікацій, 20 наукових монографій. З 1993 року він є президентом Міжнародної асоціації академій наук, членом академій наук низки країн світу.

За великі заслуги Б.Є. Патона удостоєно Ленінської і Державної премій, високих звань двічі Героя Соціалістичної Праці і Героя України, чотирьох орденів Леніна, орденів Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Колектив редакції журнала від щирого серця вітає Бориса Євгеновича з ювілеєм, бажає міцного здоров’я, подальших творчих успіхів та досягнень.

Редакція