Управляющие системы и машины, №6, 2018, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.081
Тутова О.В., Савченко Є.А. Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище.  Управляющие системы и машины. 2018. № 6. C. 81-92.

Abstract on English.

УДК  364.2:331; 681.513 

Тутова О.В., канд. екон. наук, ст. наук. співробітник, Email: olenatutova@gmail.com,

Савченко Є.А., канд. техн. наук, ст. наук. співробітник, ст. наук. співробітник, Email: savchenko_e@meta.ua,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

 Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище

Проведено аналіз рейтингів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, розроблених провідними міжнародними організаціями. Визначено шість держав, які досягли найбільшого прогресу за цими рейтингами. Проаналізовано взаємозв’язок між валовим національним доходом і положенням цих країн в рейтингу електронного уряду. Побудовано моделі на основі комбінаторного алгоритму МГУА для прогнозу валового національного доходу на два роки наперед.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, рейтинг, індекс готовності до мережевого суспільства, електронний уряд, економіка знань, індекс електронного участі, цифрова економіка, волове національний дохід на душу населення.

Надійшла 04.12.18