Управляющие системы и машины, №6, 2018, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.081
Тутова О.В., Савченко Є.А. Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище.  Управляющие системы и машины. 2018. № 6. C. 81-92.

Abstract on English.

УДК  364.2:331; 681.513 

Савченко Є.А., Тутова О.В., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

 Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище

З метою проведення дослідження оцінювання взаємозв’язку між розвитком цифрової економіки та інформаційно-комунікаційних технологій як її основи та економічним зростанням у різних країнах світу потрібно визначити, які держави досягли найбільшого прогресу у рейтингах розвитку цифрових комп’ютерних технологіях з початку обрахунку цих рейтингів до останніх досліджень, порівняємо, як країни світу скоротили відставання від першого місця за цей період. Відібравши таким чином держави, які досягли переконливого успіху за усіма п’ятьма індексами, визначимо залежність між положенням цих країн у рейтингах, що характеризують розвиток цифрової економіки та інформаційно-комунікаційних технологій, і валовим національним доходом на душу населення як показника, що характеризує економічне зростання в країні. Також будуть визначені складові індексів, які найбільше впливають на валовий національний дохід.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: аналіз даних, моделювання, е-урядування, рівень людського розвитку.

Надійшла 04.12.18