Управляющие системы и машины, №6, 2018, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.046
Тимчишин Р.М., Волков О.Є., Господарчук О.Ю., Богачук Ю.П. Сучасні підходи до розв’язання задач комп’ютерного зору. Управляющие системы и машины. 2018. № 6. C. 46-73.

Abstract on English.

УДК 581.513

ТИМЧИШИН Роман Миронович, аспірант,

ВОЛКОВ Олександр Євгенович, завідувач відділу,

ГОСПОДАРЧУК Олексій Юрійович, старший науковий співробітник,

БОГАЧУК Юрій Петрович, провідний науковий співробітник

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, пр. Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, Україна

Сучасні підходи до розв’язання задач комп’ютерного зору

Наведено структурований огляд сучасних методів розв’язання задач комп’ютерного зору, їх переваг та недоліків, і визначення невирішених проблем. Цей напрямок швидко прогресує, що пов’язано зі збільшенням обчислювальної потужності комп’ютерів, а також підключенням до дослідження таких гігантів IT індустрії, як Google і Microsoft. Розглянуто абсолютно різні за своєю природою підходи: підхід на основі нечіткої логіки; підхід на базі згорткових нейронних мереж та глибокого навчання; підхід з використанням детекторів і дескрипторів. Розглядається не тільки точність алгоритмів, але і їх швидкодія та затрати пам’яті, що відіграють важливу роль для вбудованих систем (безпілотних літальних апаратів, мобільних пристроїв, роботизованих та супутникових систем).

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: комп’ютерний зір, класифікація зображень, виявлення об’єктів, сегментація зображень, фільтрація зображень, ідентифікація контурів, нечітка логіка, нейронні мережі, детектори, дескриптори.

Надыйшла 22.11.18