Управляющие системы и машины, №6, 2018, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.025
Єфіменко С.М., Степашко В.С. Прогнозна аналітика як ефективний інструмент підтримки рішень у системах цифрової економіки. Управляющие системы и машины. 2018. № 6. C. 25-35.

Abstract on English.

УДК 338.24:681.513.8

Єфименко С.М., канд. техн. наук, ст. наук. співр., syefim@ukr.net,
Степашко В.С, д-р техн. наук, професор, stepashko@irtc.org.ua,
Відділ інформаційних технологій індуктивного моделювання,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Прогнозна аналітика як ефективний інструмент підтримки рішень у системах цифрової економіки

Розглянуто деякі аспекти розвитку цифрової економіки: проаналізовано низку означень терміну та запропоновано узагальнений варіант; розглянуто підходи до моделювання економічних процесів у системах бізнес-інтелекту та сучасні інструменти прогнозної аналітики, що використовуються для прийняття ефективних бізнес-рішень.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: цифрова економіка, прогнозна аналітика, індуктивне моделювання, МГУА.

Надійшла 05.12.18