Управляющие системы и машины, №6, 2018, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.007
Вінцюк Т.К., Сажок М.М., Селюх Р.А., Федорин Д.Я., Юхименко О.А., Робейко В.В. Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів в Україні.  Управляющие системы и машины. 2018. № 6. С. 7-24.

Abstract on English.

УДК 004.934

Вінцюк Т.К. (1939-2012), д.т.н., проф., зав. відділу, 

Сажок М.М., к.т.н., зав. відділу, Email: sazhok@gmail.com,

Селюх Р.А., м.н.с., Федорин Д.Я., м.н.с., 

Юхименко О.А., н.с., Робейко В.В., н.с.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Автоматичне розпізнавання, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів в Україні

Зроблено аналіз стану та вказані основні шляхи вирішення проблеми автоматичного розпізнавання, розуміння та синтезу українського та багатомовного мовлення, усного перекладу з української та на українську. Узагальнено теоретичні та експериментальні результати доробку українських учених у галузі розпізнавання, розуміння та синтезу звукових образів. Наведено засоби комп’ютерного розпізнавання та синтезу українського мовлення.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: мовлення, мовленнєвий сигнал, аналіз, розпізнавання, розуміння, синтез.

Надійшла 05.12.18