Управляющие системы и машины, №5, 2018, стаття 6

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.05.062
Antonyuk Ya. Performance evaluation of computer campus network segments. Управляющие системы и машины. 2018. № 5. pp. 62-68.

Abstract on English.

УДК  681.513.7

Антонюк Я.М., н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, E-mail – ant@noc.irtc.org.ua

Оцінка продуктивності сегментів комп’ютерних кампусних мереж

Вступ. Завдача оцінювання продуктивності комп’ютерних мереж та їх сегментів є однією з основних проблем формування та функціонування сучасних кампусів, освітніх просторів і корпоративних хмарних рішень. Для оцінювання продуктивності сегментів кампусової мережі на послідовності пакетів, що надходять на деякий інтерфейс мережевого пристрою, розглядаються два типи вимірювань в мережі – активні та пасивні.

Мета. Метою даної статті є розробка процедури оцінювання. Для активних вимірювань – на підставі генерації в джерельному вузлі спеціальних «вимірювальних» пакетів, і для пасивних вимірювань – на підставі способів перехоплення характеристик реального трафіку.

Методи. При розробці цієї процедури для побудови оціночних алгоритмів використано набір процедур, рекомендованих RFC відповідної тематики в поєднанні зі стандартними характеристиками структурного аналізу мережевих інфраструктур.

Результати. Розроблено методику аналізу мережевих потоків в кампусних сегментах. Зроблено висновки про можливість вимірювань між будь-якими двома вузлами, або точками, мережі на підставі попередніх даних про пропускну здатність окремих елементів мережі.

Висновки. Список параметрів і методів їх аналізу являє собою загальну оцінку ефективності сегментів в комп’ютерних мережах. При таких умовах, для аналізу і здійснення настройки мережі необхідно знати дані про пропускну здатність окремих елементів мережі.

Оскільки послідовний характер передачі даних різними елементами мережі формує загальну пропускну здатність будь-якого складового шляху в мережі такою, що вона дорівнює мінімальної з пропускних спроможностей складових елементів маршруту, для підвищення пропускної здатності складеного шляху необхідно, в першу чергу, прискорювати самі повільні елементи.

Завантажити повний текст в PDF (англійською).

Ключові слова: кампусна мережу, швидкість пульсації трафіку, величина пульсацій, швидкість пікової інформації, постійна швидкість передачі даних, затримки пакета, час обороту пакета, діаметр комп’ютерної мережі.

Надійшла 04.12.18