Управляющие системы и машины, №5, 2018, стаття 5

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.05.047

Гриценко В.И., Манако А.Ф., Синица Е.М. Цифровые трансформации и массовое непрерывное обучение.  
Управляющие системы и машины. 2018. № 5. С. 47-61.

Abstract on English.

УДК  303.721;004.03142

Гриценко В.І., чл.-кор. НАН України, директор, E-mail: vig@irtc.org.ua,

Манако А.Ф., д.т.н., зав. від., E-mail: alla@irtc.org.ua,

Синиця К.М., к.т.н., заст. директора, E-mail: ksynytsya@irtc.org.ua,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА МАСОВЕ НЕПЕРЕРВНЕ НАВЧАННЯ

Вступ. Розглянуто актуальні проблеми еволюції електронних трансформацій під впливом інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Активне застосування ІКТ призвело до суттєвих змін в усіх сферах діяльності. Електронні трансформації змінюють природу об’єктів та процесів у різних сферах: бізнесі, державному управлінні, охороні здоров’я, бібліотечному обслуговуванні та видавництві. Під впливом е-трансформацій відбулися суттєві зміни в освіті: виникли нові форми та методи навчання, елементи електронного навчання увійшли до обов’язкового набору технологій на всіх рівнях освіти.

Мета. Аналіз особливостей сучасного періоду трансформацій в процесах навчання, а саме  – цифрових трансформацій, та визначення їх впливу на масову неперервну електронну освіту з точки зору актуальних задач дослідження та розробки перспективних технологічних рішень.  

Методи. Результати роботи базуються на методах системного аналізу, зокрема, порівняльному аналізі, узагальненні, дослідженні наукових публікацій.

Результати. Визначено цифрові трансформації як окремий етап змін у певній сфері діяльності під впливом сучасних ІКТ, на якому суттєво змінюються її характеристики, що призводить до появи нових сутностей. Розглянуто вплив цифрових трансформацій на зміни в масовій неперервній освіті, зокрема, в інтерпретації понять масовості та неперервності. Визначено трансформації окремих елементів масової неперервної освіти. Уточнено постановки та характеристики задач, пов’язаних з електронним навчанням в умовах масової неперервної освіти.
Запропоновано узагальнену теоретико-множинну модель масової неперервної освіти для всіх як об’єднання моделей, методів, ресурсів, електронних і традиційних середовищ і просторів.

Висновок. Цифрові трансформації впливають на зміну потреб суспільства, структуру взаємодії між суб’єктами, практику бізнес-процесів. У сфері освіти трансформації призводять до якісних змін у підходах, організації, моделях, методах і технологіях навчання. Дослідження трансформацій в масовій неперервній освіті дозволило виділити пріоритетні завдання та напрямки розвитку технологій для забезпечення ефективного навчання.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: електронне навчання, цифрові трансформації, інформаційні технології для освіти, масова неперервна освіта.

Надійшла 25.11.18