Управляющие системы и машины, №4, 2018, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.04.046
Погорілий С.Д., Кривий С.Л., Слинько М.С. Проектування та модельне обґрунтування застосувань на основі відеоадаптерів. Управляющие системы и машины. 2018. № 4. С. 46-56.

Abstract on English.

УДК 004.4

Погорілий Сергій Дем’янович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, E-mail: sdp@univ.net.ua, ORCID ID – http://orcid.org/0000-0003-4231-0691,

Кривий Сергій Лук’янович, доктор фізико-математичних наук, професор факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, E-mail: sl.krivoi@gmail.com, ORCID ID – http://orcid.org/0000-0003-4231-0691,

Слинько Максим Сергійович, аспірант 3-го року навчання факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, E-mail: maxim.slinko@gmail.com, ORCID ID – http://orcid.org/0000-0001-9667-8729.

Модельне обґрунтування
застосувань на основі відеоадаптерів

Досліджено модельне обгрунтування властивостей архітектур відеоадаптерів виробництва Nvidia. Розглянуто послідовність застосування апарату транзиційних систем для побудови високорівневої специфікації та апарату мереж Петрі для верифікації моделі застосування. Проведено формалізацію узагальненої моделі обчислень в архітектурі Nvidia CUDA та досліджено її на предмет наявності дедлоків, пасток, властивості обмеженості та відсутності мертвих місць і переходів.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключові слова: транзиційні система, Nvidia CUDA, мережі Петрі, модельне проектування.

Надійшла 26.11.2018