Управляющие системы и машины, №4, 2018, стаття 3

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.04.032
Зосімов В.В. Комплексний підхід до підвищення ефективності обробки веб-даних на основі семантичної розмітки. Управляющие системы и машины. 2018. № 4. C. 32-45.

Abstract on English.

УДК 6:004.8

Зосімов Вячеслав В., канд. техн. наук, доцент, Кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики Миколаївського нац. ун-ту ім. В.А. Сухомлинського, м. Миколаїв, 54030, вул. Нікольська, 24, zosimovvv@gmail.com

Комплексний підхід до підвищення ефективності обробки веб-даних на основі семантичної розмітки

Розроблено систему комплексного оперування даними в мережі Інтернет надає користувачу ефективні, зручні та прості у використанні інструменти обробки веб-даних на всіх етапах взаємодії з семантичною павутиною від створення веб-ресурсів до пошуку інформації. В основі системи лежить нова предметно орієнтована мова оперування веб-даними та словник семантичної розмітки корпоративних веб-ресурсів.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: пошук інформації, модель ранжування, метапошукова система, семантична розмітка, онтології, структура веб-ресурсу, видобування даних, предметно-орієнтована мова, система керування вмістом.

Отримана 21.11.18