Управляющие системы и машины, №4, 2018, стаття 2

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.04.021
Мороз О.Г. Програмний комплекс для розв’язання задач індуктивного моделювання. Управляющие системы и машины. 2018. № 4. C. 21-31.

Abstract on English.

УДК 6:004.8

Мороз Ольга Григорівна, мол. наук. співр., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна, Moroz@ukr.net

Програмний комплекс для розв’язання задач індуктивного моделювання

Розроблено комп’ютерний комплекс індуктивного моделювання на основі гібридного алгоритму КОМБІ-ГА для моделювання складних систем з можливістю розв’язання дослідницьких та прикладних задач.

Завантажити повний текст в PDF (українською).

Ключовi слова: МГУА, алгоритм КОМБІ, генетичний алгоритм ГА, гібридний алгоритм КОМБІ-ГА, програмний комплекс.

Отримана 16.11.18