Управляющие системы и машины, №4, 2018, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.04.003

Гольцев А.Д., Гриценко В.И. Нейросетевые технологии в задаче распознавания рукописных символов. Управляющие системы и машины. 2018. № 4. C. 3-20.

УДК 004.8 + 004.032.26

Abstract on English

Гольцєв Олександр Дмитрович, канд. техн. наук, ст. наук. співроб., зав. відділом, E-mail: root@adg.kiev.ua,

Гриценко Володимир Ілліч, чл.-кор. НАН України, директор, E-mail: vig@irtc.org.ua,

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Нейромережеві технології в задаче розпізнавання рукописних символів

Вступ – відділ «нейромережевому технологій обробки інформації» «Міжнародного на-уково-навчальний центр інформаційних технологій і систем» є спадкоємцем «От-справи біологічної і медичної кібернетики», який був організований академіком Амосовим в 1962 р. В даний час метою досліджень є розробка ефективних нейромережевих технологій обробки інформації на основі комп’ютерного моделювання нейронної організації мозку людини і механізмів його мислення. Розроблені нейромережеві технології призначені для використання для вирішення актуальних практичних завдань, що відносяться до області штучного інтелекту.

Мета статті – описати частина робіт відділу, що відносяться до області розпізнавання і класифікації зображень, зокрема, до задачі розпізнавання символьних зображень.

Методи – базові означення, рекомендації та висновки ґрунтуються на основі аналізу результатів власних досліджень.

Результат – в статті, на основі результатів ряду експериментів в порівнянні класифікатора LiRA і модульної нейронної мережі, показано, що остання версія модульної нейронної мережі володіє більш високою ефективністю (розпізнає) призведе до відсутності ніж класифікатор LiRA, хоча і дещо поступається йому за швидкодією.

Висновок нейробіологічна релевантність класифікатора LiRA і модульної нейронної мережі відкриває можливості створення на їх базі інтелектуальних інформаційних технологій, що функціонують аналогічно людському мозку.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: нейрони, нейронні шари, зв’язку яких навчають зв’язку, LiRA-ознаки, гальмівні зв’язку.

 Отримана 22.10.18