Управляющие системы и машины, №4, 2016, стаття 9

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.04.080
Ефименко С. Н. Построение систем прогнозных моделей многомерных взаимосвязанных процессов. Управляющие системы и машины. 2016. № 4. C. 80–85.

Abstract on English.

УДК 519.163 + 681.5.015

Єфіменко С.М., к.т.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна

Побудова систем прогнозних моделей багатовимірних взаємозв’язаних процесів

Розроблено теоретичні основи рекурентно-паралельних обчислень у комбінаторному алгоритмі МГУА для моделювання та прогнозування складних багатовимірних взаємозв’язаних процесів у класі моделей векторної авторегресії. Продемонстровано ефективність розробленого алгоритму.

 Завантажити повний текст PDF (російською).

Ключові слова: багатомірні взаємозалежні процеси, моделювання системи, прогнозування, ідентифікація структур та параметрів.