Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 4

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.029
Урсатьев А. Некоторые программные среды аналитики больших данных. Управляющие системы и машины. 2016. № 3. С. 29-42.

Abstract on English.

УДК 004.65:004.7:004.75:004.738.5

О.А. Урсатьев, к. техн. н., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, просп. Глушкова, 40, Київ 03187, Україна,
E-mail: aleksei@irtc.org.ua

Деякі програмні середовища аналітики
великих даних

Викладено концептуальні питання побудови середовищ обробки даних – кластерных систем на програмній платформі Hadoop.
Описано інфраструктуру HadoopMapReduce для організації паралельних розподілених обчислень над даними і показано еволюційне перетворення платформи Hadoop стосовно інтерактивних і потокових динамічних навантажень.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: Hadoop, HadoopMapReduce, Hadoop технології, середа обробки даних.

Надійшла 30.03.2016