Управляющие системы и машины, №3, 2016, стаття 1

DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2016.03.004
Крывый С.Л. Формализованные онтологические модели в научных исследования. Управляющие системы и машины. 2016. № 3. С. 4-15.

Abstract on English.

УДК 004.048

Кривий Сергій Лук’янович – д.ф.-м.н., професор, професор кафедри інформаційних систем, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, пр. Акад. Глушкова, 2, 03022, Україна, E-mail: sl.krivoi@gmail.com

Формализованні онтологічні модели в наукових дослідженнях

Розглянуто проблеми, пов’язані з побудовою онтологій, тезаурусів і консенсусу в розумінні інтерпретації концептів предметної області, для якої будується така онтологія.

Завантажити повний текст в PDF (російською).

Ключові слова: онтології, тезауруси, природна мова, дослідження трансдисциплінарних наук.

Надійшла 18.02.2016